we put things together 

by rational - creative manner
Since 1978

Sme reklamná agentúra, profesionálne fotografické a grafické štúdio. Škála našich služieb sa počas viac ako dvadsaťročnej existencie spoločnostivyprofilovala na niekoľko oblastí a v nich sa snažíme “byť dobrý”. Máme iný pohľad ako väčšina. S našimi klientmi hľadáme racionálno-kreatívne riešenia, ktoré fungujú a prinášajú klientom zisk. Medzi našich klientov patria domáce i zahraničné subjekty i jednotlivci. Malí i veľkí. Spoločnosti, ktoré potrebujú vytvoriť komplexnú kampaň, no i takí, čo potrebujú napríklad len graficky doladiť svoje logo. Tiež reklamné agentúry, umelci a rôzne nadácie. Všetkých našich klientov si vážime a bez ohľadu na ich rozpočet im poskytujeme najlepší servis, aký dokážeme v danom čase zabezpečiť. Naša práca je oceňovaná najmä spokojnosťou klientely a v neposlednom rade oceneniami, ktoré naši klienti získavajú na rôznych fórach.


We are an advertising agency, a professional photographic and graphics studio. The range of our services on offer has developed during our 20 years of existence and our aim is to create ‘excellence’ in our profession. We have a different view than most. With our clients, we are looking for rational-creative solutions that work and deliver profits to our clients. Our clients include domestic and international entities, both small and large, as well as individuals. Companies that need to create a comprehensive campaign or those who only need to graphically fine-tune their logo. In addition, our clients include advertising agencies, artists and various foundations. We appreciate all of our clients and, regardless of their budget, we provide them with the best service on offer. Our work is appreciated by clients’ satisfaction and showcased by the awards our clients receive at various forums.

Photography

Product, Art, Fashion, Architecture,
Creative, Glass, Car, Portraits, Nude
and others genres

Creative Design

We deliver you the whole work,
from idea to realisation


Logo

Design of logotypes from scratch.
You give us info, we do the rest


Others

Creative design of webpages, coding.
Programming of applications for MAC OS,
IOS, Filemaker and others